کتاب مقدس توراة (فارسی- عبری)

1,170,000 تومان

جلد اول: بِرِشیت یا آفرینش
جلد دوم: شِموت یا خروج
جلد سوم: وَییقرا یا لاویان
جلد چهارم: بَمیدبار یا اعداد
جلد پنجم: دِواریم یا تثنیه

مجموعه کتابهای دینی یهودیان که به اختصار تِنَخ نامیده می‌شوند، عبارتند از: تورات یا اسفار خمسه (پنج گانه) به اضافه اسفار انبیاء (نویئیم) و مکتوبات (کتوبیم) که از این میان، تورات، مهمترین بخش محسوب می شود. نامی که در زبان عبری به هریک از این پنج بخش داده شده بر اساس نخستین عبارت آنهاست که به ترتیب چنین اند:
۱) برشیت به معنای «در آغاز»، عنوان سفر پیدایش یا تکوین که دربردارنده داستان آفرینش، سرگذشت آدم و حوا، نوح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و فرزندان وی است و با مرگ یوسف به پایان می رسد.
۲) شموت به معنای «نامها»، که عنوان سفر خروج و دربردارنده مطالبی چون ماجرای بردگی بنی اسرائیل در مصر، تولد و پیامبری موسی(ع)، خروج بنی اسرائیل از مصر، سرگردانی آنها در بیابان و اعطای ده فرمان به حضرت موسی است.
۳) وییقرا به معنای «و او خوانده شد»، که عنوان سفر لاویان و شامل احکام شرعی و آداب و شعائری است که در واقع به منزله کتاب راهنمای کاهنان بنی اسرائیل از سبط لاوی محسوب می شود.
۴) بمیدبار به معنای «در بیابان»، که عنوان سفر اعداد و شامل گزارش دو سرشماری قوم بنی اسرائیل و حوادثی است که بین راه مصر و سرزمین موعود بر این قوم گذشت.
۵) دواریم به معنای «کلمات»، عنوان سفر تثنیه است که حاوی بازگویی مقررات و فرمانهای اسفار قبلی از زبان موسی خطاب به بنی اسرائیل و تعیین یوشع به عنوان رهبر بنی اسرائیل و درنهایت درگذشت موسی علیه السلام است.

توضیحات تکمیلی

مترجم

ماشاالله رحمان پور و موسی زرگری

محل نشر

تهران

ناشر

گنج دانش

تاریخ نشر

1364

فیپا

کتاب مقدس توراة (فارسی – عبری)، ترجمه ماشاالله رحمان پور و موسی زرگری، تهران، گنج دانش، 1364، 5 جلد، جلد اول 212 صفحه، جلد دوم 198 صفحه، جلد سوم 184 صفحه، جلد چهارم 188 صفحه و جلد پنجم 204 صفحه.

تعداد صفحه

1770