کتابشناسی مکتب اصفهان

38,000 تومان

معماری، نقاشی و نگارگری، شعر، خوشنویسی، فلسفه، فقه و اصول، موسیقی، عرفان و…

کتابشناسی مکتب اصفهان حاصل چهار سال مطالعه و مأخذبرداریِ محمدرضا صافیان است که تمام مأخذها و آثار اصلی مکتب اصفهان را در دسترس خوانندگان قرار داده است. این مجموعه، آثار سال ۹۵۰ تا ۱۱۵۰ هجری‌ قمری را دربردارد و مشتمل بر معرفی کتاب‌ها و مقاله‌های پژوهشگران در نشریات کشور است.
این کتابشناسی در مجموع به ده فصل تقسیم شده است: معماری، نقاشی و نگارگری، شعر، خوشنویسی، فلسفه، فقه و اصول، عرفان، موسیقی، صنایع دستی و هنرهای نمایشی.
هر فصل شامل بخش‌های چهارگانۀ «کتاب»، «مقاله»، «پایان‌نامه» و «نسخ خطی» است. در این کتابشناسی اطلاعات مربوط به کتاب‌ها، مقاله‌ها و نسخه‌های خطی موجود در فهرست‌ها و فهرست‌واره‌های منتشر شده وجود دارد. پایان‌نامه‌های ارائه‌شده شامل رساله‌های موجود در کتابخانه‌های دانشگاه‌های اصفهان، تهران، تبریز و مشهد و مرتبط با موضوع است.
تنظیم این کتابشناسی بر اساس اصول کتاب‌شناسی‌های متعارف با ترتیب الفباییِ عنوان و با ارجاع به شمارۀ مدخل تهیه گردیده است. به منظور سهولت دسترسی پژوهشگران، فهرست راهنمایی تنظیم شده است که بخش مهمی از کتابشناسی است. این فهرست شامل دو بخش است: فهرست راهنمای موضوعی و فهرست راهنمای اسامی. در بخش اول تک‌تک مدخل‌ها اعم از کتاب، پایان‌نامه، مقاله و نسخه‌های خطی موضوع‌بندی‌ شده و ذیل هر موضوع اصلی، موضوعات فرعی نیز آمده است؛ برای مثال موضوع «معماری اسلامی» به موضوعات فرعیِ تاریخ، تأثیر بر معماری ایران، ساختار، شهرسازی، طراحی محیط و … تقسیم شده است. در مواردی که گسترۀ موضوعی منبع معرفی‌شده، بیش از یک موضوع را دربرداشته، موضوعات دیگری نیز به مدخل اختصاص داده شده است. در بخش فهرست اسامی نیز تمامی دست‌اندرکاران اعم از مؤلفین، مترجمین، نویسندگانِ همکار، حاشیه‌نویسان و مصححان بر اساس فهرست مستند مشاهیر کتابخانۀ ملی، گزینش و انتخاب شده‌اند.
برای تدوین این مجموعه‌ به کتب موجود در کتابخانه‌های بزرگ کشور، چندین فهرست کتابشناسی، نشریه‌های ادواری و فهرست‌های نسخ خطی کتابخانه‌‌های بزرگ کشور و دائرة‌المعارف‌هایی همچون دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، دائرة‌المعارف تشیع، الذریعة إلی تصانیف الشیعة و … مراجعه شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمدرضا صافیان اصفهانی

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1392

تعداد صفحه

۵۰۲

فیپا

صافیان اصفهانی، محمدرضا، کتابشناسی مکتب اصفهان: معماری، نقاشی و نگارگری، شعر، خوشنویسی، فلسفه، فقه و اصول، موسیقی، عرفان و…، تهران، مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر، ۱۳۹۲، ۵۰۲ صفحه.