واژه نامه کوچک پارسی میانه

توضیحات تکمیلی

نویسنده

گروه گرد آورندگان، زبان پارسی

محل نشر

تهران

تاریخ نشر

1391

تعداد صفحه

96

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

گروه گرد آورندگان، واژه نامه کوچک پارسی میانه، تهران، انتشارات فرهنگستان زبان پارسی، 1391، 96 صفحه.