واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لامی‌: ف‍ارسی‌ – ان‍گ‍لیسی‌

واژه نامه حقوق اسلامیbook-preview

در دهه‌ها و سالهای اخیر محققان بسیاری از سراسر جهان بنا به دلائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره علاقمند به مطالعه و تحقیق دربارۀ ابعاد گوناگون فرهنگ و بالاخص فقه اسلامی شده‌اند. در مقابل این جریان اشخاص و موسساتی اقدام به تالیف کتابها و مقالات و برگزاری سمینارها و گردهم آئی‌هائی درمورد زوایای گوناگون فرهنگ و حقوق اسلامی کرده‌ا‌ند. برخی از این پژوهش‌ها در زمینۀ حقوق اسلامی حاوی نکات مثبت و جنبه‌های نوینی از این نظام حقوقی است که می‌تواند مورد استفادۀ محققان قرار گیرد. برطرف کردن نقاط ضعف این تحقیقات توسط متخصصان واجد شرایط و استفاده از آنها در جهت هرچه پویا و بارورتر کردن حقوق اسلامی – مخصوصاً گوشه‌هایی از آن که کمتر مورد توجه و تفقّه قرار گرفته است – خدمت بزرگی به اسلام و فقه اسلامی خواهد بود. میر محمد صادقی در فاصلۀ سال‌های 1357 تا 1366 که در دپارتمان حقوق دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن به تحصیل و تحقیق و نیز تکمیل رسالۀ دکتری‌اش، که بخشی از آن دربارۀ حقوق اسلام و مقایسه برخی از ابعاد آن با حقوق امروز مغرب زمین است، اشتغال داشته است با مشکلاتی در برگرداندن واژه‌های فقهی به زبان انگلیسی می‌شود. مشکلات دیگری از جمله بیان جنبه‌های گوناگون دو نظام حقوقی مختلف فقهی و حقوقی باعث می‌شود او به فکر تهیۀ چنین وازه‌نامه‌ای بیفتد. بخش اعظم کتاب حاضر حاصل تلاش‌های او در آن ایام است. در اثر حاضر سعی شده است از معادل های سادۀ مصطلح در زبان انگلیسی امروز به‌ جای اصطلاحات ثقیل و نامأنوس استفاده شود

باید توجه داد که در تألیف این اثر، برای برگداندن اصطلاحاتی که بار عظیمی از معنا را به دوش دارند، نزدیکترین معادل یا ترجمه لغوی واژه ذکر و سپس راجع به معنا و مفهوم آن مختصراً توضیح داده شده است. این شیوه مشابه شیوه‌ بکار رفته در اکثر کتابها و مقالات است که به زبانهای خارجی در حوزۀ حقوق اسلامی تالیف شده اند. گفتنی است از سال 1366 تاکنون کتابها و مقالات فراوان غربی‌ها دربارۀ فقه و اصول فقه نوشته اند و غنی سازی این واژه‌نامه از کارهای دارای اولویت است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حسین میر م‍ح‍م‍د ص‍ادقی‌

محل نشر

تهران

ناشر

میزان‌

تاریخ نشر

1373

تعداد صفحه

212

فیپا

میر م‍ح‍م‍د ص‍ادقی، ح‍سین، واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لامی‌: ف‍ارسی‌ – ان‍گ‍لیسی‌ ب‍ا اف‍زایش‌ ۶۰۰ واژه‌ ت‍ازه، تهران، ن‍ش‍ر میزان‌، ۱۳۷۳، ۲۱۲ صفحه.