م‍أخ‍ذش‍ن‍اسی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍س‍ت‍ح‍دث‍ه‌ پ‍زش‍کی‌

40,000 تومان

book-preview

 

پیشرفت های شگرف در علوم پزشکی به ویژه در سده اخیر، پرسش های بسیاری را فراروی فقیهان و حقوقدانان قرار داده است. با توجه به حجم زیاد و دقیق بودن مسائل، پژوهش های انجام گرفته پاسخ گوی آن ها نبوده و ارائه طرح ها و شیوه های نوین و جامعی را در این زمینه ضروری می سازد که بازنگری در تحقیقات صورت گرفته و شناخت نقاط ضعف و قوّت آن ها، راه گشا خواهد بود. مأخذشناسی مسائل مستحدثه پزشکی، کتاب شناسی توصیفی آثار و پژوهش های نگارش یافته در مسائل پزشکی به ویژه مسائل جدید پزشکی از نگاه فقه اسلامی است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

م‍ح‍م‍د ه‍ادی طل‍ع‍تی

محل نشر

قم

ناشر

مؤسسه بوستان کتاب

تاریخ نشر

1378

تعداد صفحه

224

فیپا

طل‍ع‍تی، م‍ح‍م‍د ه‍ادی، م‍أخ‍ذش‍ن‍اسی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ م‍س‍ت‍ح‍دث‍ه‌ پ‍زش‍کی‌، ق‍م، مؤسسه بوستان کتاب، ۱۳۷۸، ۲۲4 صفحه.