منابع طبقات فقهای مالکی

منابع شرح‌حال فقهای مالکی به ترتیب تاریخ وفات مؤلفان آنها در این جا فهرست شده‌اند. اولین شاگردان مالک چون عبدالرحمان‌بن‌قاسم و عبدالله‌بن‌وهب به مصر رفتند و شاگردانی تربیت کردند. مهم‌ترین شاگردان آنها کسانی چون عیسی‌بن‌دینار غافقی اهل اندلس (به ویژه قرطبه/ کوردوا کنونی و طُلَیطله/تولدو کنونی) بودند و مذهب فقهی مالک را در آن بلاد ترویج دادند. از این رو، اولین منابع شرح‌حال فقهای مالکی منابعی‌اند که به شرح‌حال علمای اندلس، قیروان، و فُسطاط (قاهره کنونی) می‌پردازند. همچنین به طبقات علما به لحاظ جغرافیایی نیز مراجعه کنید. برای تهیۀ این منابع با بخش فروش سایت آثار برتر تماس بگیرید.

 

محمد بن احمد، ابوالعرب تميمي (333)، كتاب طبقات علماء افريقية، چاپ محمد بن شنب، بيروت: دارالكتاب اللبناني، [بي تا.]؛


محمد بن حارث خشنی قیروانی (361)، اخبار الفقهاء و المحدثین، بیروت1420/1999؛


ابن فرضی (403)، تاريخ علماء الاندلس، چاپ ابراهيم ابياري، قاهره 1410/1989؛


عیاض بن موسی قاضی عِیّاض (476-544)، ترتیب المدارک و تقریب المسالک لمعرفة اعلام مذهب مالک، مغرب، وزارة الاوقاف و الشؤن الاسلامیه،1403؛


ابن فرحون (729-799)، الدیباج المُذهِب، تحقیق مأمون بن محیی الدین الجنان، بیروت، دارالکتب العلمیه،1996؛


ابن تغری‌بِردی اَتابکی (813-874)، المَنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی، چاپ نبیل محمد عبدالعزیز، قاهره، 1985؛


محمد بن عبدالرحمن سَخاوی (831-902)، الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، قاهره، دار الکتاب الاسلامی، بی تا؛


احمد بابا تُنبُکتی (963-1032)، نَیل الابتهاج بِتَطریز الدیباج، چاپ عبدالحمید عبدالله، طرابلس، منثورات کلیه الدعوه الاسلامیه، 1398/1989؛


محمد بشیرظافر ازهری، الیواقیت الثمینه فی اعیان مذهب عالم المدینه،قاهره، دارالافاق،1420/2000؛


محمدبن محمد مَخلوف (1280-1360)، شجرة النور الزکیه فی طبقات المالکیه، بیروت، دارالکتب العربی،1349؛


عبد السلام بن عبد القادر بن سوده ، دلیل مؤرخ المغرب الأقصی ، چاپ الحسنیه ، مغرب 1369/1950؛


عبد الحی بن عبد الکبیر الکتانی (1873-1907)، فهرس الفهارس و الاثبات، چاپ دار الغرب الإسلامی ، بیروت 1402/1982(سرگذشت محدثان)؛