منابع طبقات زیدیه به ترتیب تاریخی

ایمن فؤاد سید، تاریخ المذاهب الدینیه فی بلاد الیمن حتی نهایة القرن السادس الهجری، قاهره، 1407/1988؛


عمر بن علیجعدی، طبقات فقهاء الیمن، چاپ فؤاد سید، قاهره،1957؛


جعفر بن احمد، الاربعون العلویه و شرحها، چاپ عبدالفتاح کسبی، عمان، 1423/2002؛


عبدالسّلام بن عباس الوجیه، اعلام المؤمنین الزیدیة (1999)، (مذهب، زیدی_ شیعی، موطن مؤلف، یمن، زمان تألیف، 1999 (1420)؛


ابراهیم بن قاسم شهاری، الطبقات الزیدیه الکبری،چاپ عبدالسلام بن عباس وجیه، عمان، 1421/2001؛

این جا یک سایت کتاب فروشی نیست.

هدف اول و غیر انتفاعی ما معرفی بهترین ها در میان انبوه آثار است.
در عین حال امکان خرید هم دارید.

در حال بارگذاری
تمام حقوق برای وب سايت آثار برتر محفوظ است. © 1387 - ۱۳۹۹
پياده سازی قالب توسط شرکت پرتونگار