منابع طبقات فقهای حنفی

منابع طبقات فقهای حنفی

هر محققی برای اطلاع از شرح‌حال فقهای حنفی مجبور است به کتاب‌های طبقات مراجعه کند. در اینجا فهرستی از این کتاب‌ها به ترتیب تاریخ وفات مؤلفانِ این دست منابع تهیه شده است. هر چه منبع طبقات فقهای حنفی به زمان حیات فقیه مورد نظر شما نزدیک‌تر باشد آن منبع از اصالت بیشتری برخوردار است. برای تهیۀ این کتاب‌ها با بخش فروش سایت آثار برتر تماس بگیرید.

 

حسین بن علی صَیمَری (436)، اخبار ابی حنیفه و اصحابه، بیروت، عالم الکتب، 1405/1985؛


ابن ماکولا (421-475)، الاکمال فی رفع الارتیاب عن المؤتلف و المختلف فی الاسماء و الکنی و الانساب، قاهره، دارالکتاب الاسلامی {بی تا}؛


علاء الدین، سمرقندی (539)، تحفة الفقهاء، بیروت، دارالکتب العلمیه،1405؛


ابن ابی­‌الوفاء قُرَشی (696-775)، الجَواهر المُضیئه فی طبقات الحنفیه، تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو، ریاض 1413/1993؛


ابن قُطلُوبغا (802-879)، تاج التّراجم فی مصنف من الحنفیه، تحقیق ابراهیم صالح، بیروت، دارالمأمون للتراث،1992؛


احمد طاشكوپری زاده (857-935)، الشقائق النُعمانیه فی علماء الدولة العثمانیه (مذهب، احتمالاً حنفی، موطن مؤلف، تركیه) معرفی فقها و شیخ الاسلام های دوره عثمانی (قرنهای 8-11ق)، تهران، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389ش/2010م؛ همو، مفتاح السعادة و مصباح السیادة، بیروت، دارالکتب العلمیه 1405/ 1985؛


تقی الدین بن عبدالقادر تمیمی داری (950-1010)، الطبقات السَنیه فی تراجم الحنفیه، تحقیق عبدالفتاح محمد حلو، ریاض، 1403، 1983؛


محمد امین بن فضل الله مُحبّی (1061-1111)، خلاصة الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر ، بیروت، بی تا؛


محمد خلیل بن علی مرادی (؟-1206)، سِلک الدُرَر فی أعیان القرن الثانی عشر، بیروت، دارصادر، 1380/ 2001؛


محمد عبدالحی اللکنوی الهندی (1264-1304)، الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیه و یلیها طرب الاماثل بتراجم الافاضل، کراچی، 1393؛


درباره اصطلاحات فقه حنفی