مأخذشناسی حقوق جزا و جرم شناسی

90,000 تومان

کتاب مأخذشناسى حقوق جزا و جرم شناسى را مى توان گامى ارزشمند در زمینه ى روزآمد کردن مطالعات مرتبط با این حوزه و توانمند ساختن آن براى پاسخگویى به نیازهاى آینده به شمار آورد.
مهمترین برجستگى هاى اثر یاد شده را مى توان اینگونه برشمرد:
1. تخصصى بودن: همه فهرستهاى مقالات حقوقى که تاکنون تهیه، تدوین و انتشار یافته، به صورت کلى، عمومى و در گرایشهاى مختلف حقوقى بوده است، اما اثر حاضر به طور خاص به موضوعات و مسائل حقوق جزا و جرم شناسى پرداخته است.
2. تقسیم و ترتیب منطقى و علمى موضوعات: موضوعات و عناوین کتاب ها و مقالات مذکور در این اثر، به گونه اى که در حقوق جزا و جرم شناسى عنوان و بحث مى شوند، دسته بندى و تدوین شده اند، از طرف دیگر، در این کتاب سعى شده عناوین کلى به موضوعات ریزتر و فرعى تر تقسیم شود تا بتوان از آن فایده هاى گوناگون برد.
3. شمول زبانى و زمانى: در این اثر سعى شده از کتابها و مقالات فارسى و عربى انتشار یافته و قابل دسترسى از سالهاى اولیه تدوین قانون مجازات عمومى تاکنون استفاده شود و فقط به کتابها و مقالات منتشره به زبان فارسى و در زمان خاص محدود نشده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

موسی رسایی ساروی

محل نشر

قم

ناشر

مؤسسه بوستان کتاب

تاریخ نشر

1378

تعداد صفحه

568

فیپا

رسایی ساروی، موسی، مأخذشناسی حقوق جزا و جرم شناسی، قم، مؤسسه بوستان کتاب، 1378، 568 صفحه.

شابک

9644246039