قصاید سعدی

50,000 تومان

از روی نسخۀ تصحیح‌شدۀ محمد علی فروغی

ناشناخته‌تر از بوستان و گلستان سعدی قصايد اوست. در روزگاری كه قصيده ديگر رونقی نداشت، يعنی هنگامۀ هجوم مغول و تسلط آنها، سعدی در كنار غزليات پرشور و احساسی خود، قصيده هم سراييده است. اين دفتر دربرگيرندۀ قصايد فارسی و عربی اوست. قصیده‌های عربی در حدود هفتصد بیت و عموماً دارای مضامین غنایی یا مدح است. قصیده‌های فارسی نیز دارای مضامین موعظه و توحید و مدح است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی، به ویراستاری محمد علی فروغی

محل نشر

تهران

ناشر

ققنوس

تاریخ نشر

1389

تعداد صفحه

270

فیپا

سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله، قصاید سعدی (از روی نسخۀ تصحیح‌شدۀ محمد علی فروغی)، تهران، ققنوس، ۱۳۸۹، ۲۷۰ صفحه.