قرآن مجید: ترجمۀ عبدالمحمد آیتی

ترجمۀ حاضر از جمله ترجمه‌هاى معاصر از قرآن كريم به قلم عبدالمحمد آيتى است. در ميان ترجمه‌هاى موجود از قرآن كريم این ترجمه از امتيازات خاصى برخوردار است و اثرى است كه ارزش ادبى فراوانى داشته و از جمله آثار ماندنى و جاويدان به شمار مى‌رود. سلامت و استحكام جمله‌بندى و پرهيز از سره‌نويسى فارسى و عربى‌گرايى افراطى و دورى از هرگونه حشو و زوائد، از ويژگى‌هاى اين ترجمۀ ارزشمند است.
اين ترجمه در مقايسه با ترجمه‌هاى پيشين و گاه معاصر مزاياى بسيارى دارد و غالبا معادل‌هاى بسيار زيبايى براى كلمات موجود در قرآن انتخاب كرده است. مترجم گاه با روش «ترجمۀ ارتباطى» عبارتى را كه در فارسى معادل پيامى دارد، ترجمه مى‌كند و آنجا كه «ترجمۀ معنايى» بهتر است، از اين روش استفاده مى‌كند و اينها دستاورد طبيعى تلاش مترجم در ترجمۀ «معلقات سبع» و «تاريخ ادبيات عرب» و تجربيات ديگر علمى ـ ادبى اوست.

توضیحات تکمیلی

مترجم

عبدالمحمد آیتی

محل نشر

تهران

ناشر

سروش

تاریخ نشر

1367

تعداد صفحه

606

فیپا

قرآن مجید، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، تهران، سروش، 1367، 606 صفحه.