ف‍ره‍ن‍گ‍واره‌ داس‍ت‍ان‌ و ن‍م‍ایش‌

60,000 تومان

ش‍ام‍ل‌ ل‍غ‍ات‌، اص‍طلاح‍ات‌ و ت‍ع‍بیرات‌

توضیحات تکمیلی

نویسنده

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ رادف‍ر

محل نشر

تهران

ناشر

اطلاعات‌

تاریخ نشر

1366

تعداد صفحه

367

فیپا

رادف‍ر، ‌اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ف‍ره‍ن‍گ‍واره‌ داس‍ت‍ان‌ و ن‍م‍ایش‌: ش‍ام‍ل‌ ل‍غ‍ات‌، اص‍طلاح‍ات‌ و ت‍ع‍بیرات‌، ت‍ه‍ران‌: اطلاع‍ات‌، ۱۳۶۶، ۳۶۷ صفحه.