فرهنگ توصیفی فلسفه اخلاق: انگلیسی – فارسی

شاید ساده‌ترین راه برای به دست‌ دادن فرهنگی توصیفی در فلسفۀ اخلاق این باشد که یکی از فرهنگ‌ها یا دانشنامه‌های معتبر در این زمینه بی کم ‌و کاست به فارسی برگردانده شود؛‌ اما این کار اگر چه محاسنی دارد، ‌به سبب جای خالی برخی از مدخل‌های مهم در هر کدام از این آثار،‌ آن مقدار که باید و شاید از شمول و جامعیت بهره‌مند نمی‌شود.
مسعود علیا در هر کدام از فرهنگ‌ها و دانشنامه‌هایی که در تألیف این کتاب به آنها مراجعه و استناد کرده‌ است پاره‌ای از اصطلاحات مهم را نیافته‌، ‌و نهایتا بهتر دیده که روشی را در پیش بگیرد که به لطف آن از کاستی‌های هر کدام از این آثار بپذیرد و در عین حال، ‌به‌گزینانه، ‌از محاسن یکایک آن‌ها بهره‌مند شود. بر این اساس، چندین متن اصلی را مبنای کار قرار داده و توضیحات آنها را استخراج کرده که نهایتا مجموعه‌ای پر شمار از اصطلاحات فراهم آمده است. در توصیف و تعریف هر یک از اصطلاحات نیز کوشیده‌ است مجموعه توصیفاتی را که در این آثار برای آن آمده است از نظر بگذراند و بر این اساس توصیفی در حد یک یا چند بند به دست دهد که از محاسن آن توصیفات بهره‌مند باشد و گوهر مطلب را به شکلی گویا و روشن بیان کند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مسعود علیا

محل نشر

تهران

ناشر

موسسۀ پژوهشی‌ حکمت‌ و فلسفۀ ایران‌

تاریخ نشر

1391

تعداد صفحه

144

فیپا

علیا، مسعود، فرهنگ توصیفی فلسفۀ اخلاق: انگلیسی – فارسی، تهران، موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، ۱۳۹۱، ۱۴۴ صفحه.