فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی

90,000 تومان

ناموجود

این کتاب فرهنگنامه ‏ای منسجم و روشمند و تطبیقی از واژگان، ترکیبات و اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی است.
مجموع لغات و مفاهیم این فرهنگنامه از متون کهن و منابع جامع فلسفه مشایی، اشراقی و حکمت متعالیه مخصوصا منابع فارسی گزینش شده است. اصطلاحات کلامی نیز مستند به آثار کهن و منابع تخصصی و عمومی است. فهرست این مآخذ و مراجع در پایان کتاب آمده است.
در مقدمه‏ ای که سید حسین نصر نگاشته در خصوص سیر فارسی‏ نگاری متون و مفاهیم تخصصی فلسفه بحث شده است. در ادامه ویراستار کتاب روش انتخاب واژه و مراحل انجام کار، شناسایی منابع، واژه‏ گزینی و سبک ویرایش و معادل‏ یابی اصطلاحات را توضیح داده است.
متن فرهنگنامه به ترتیب حروف الفبا ابتدا به زبان فارسی و معادلهای انگلیسی تنظیم شده، سپس ترتیب الفبایی اصطلاحات انگلیسی و معادلها و مترادفات فارسی هر واژه آمده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

به کوشش سید محمود موسوی، با مقدمه و اصلاحات سید حسین نصر

محل نشر

تهران

ناشر

دفتر پژوهش و نشر سهروردی

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

596

فیپا

فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی، به کوشش سید محمود موسوی، با مقدمه و اصلاحات سید حسین نصر، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1386، 327 صفحه فارسی به انگلیسی و 269 صفحه انگلیسی به فارسی در یک جلد.

شابک

9789646980648