غزلیات سعدی

130,000 تومان

از روی نسخۀ تصحیح‌شدۀ محمد علی فروغی

غزلیات سعدی مشهورتر از آن است که به سخنی دیگر نیاز باشد. گرچه وسعت نظر و عمق مشرب و توان تصویرپردازی‌های مولوی جای دیگر نشیند و شعر حافظ خود مجموعه‌ای از همان وسعت و عمق و زبان‌آوری‌های بدیع است، اما ظرافت‌کاری‌های سعدی در زبان و نازک‌کاری‌هایش در عالم خیال هنوز نظیری نمی‌شناسد.
کمتر فارسی زبانی است که غزلی از او به یاد نداشته باشد و گاه‌گاه سینه را به زمزمۀ بیتی از او از هرچه غم عالم که هست نزداید. به همین جهت و بسیاری جهات دیگر است که دیوان غزلیات سعدی نیز همچون دیوان حافظ همدم سفر و حضر ما بوده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی، به ویراستاری محمد علی فروغی

محل نشر

تهران

ناشر

ققنوس

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

712

فیپا

سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله، غزلیات سعدی (از روی نسخۀ تصحیح‌شدۀ محمد علی فروغی)، تهران، ققنوس، ۱۳۹۳، ۷۱۲ صفحه.