صحیفۀ سجادیه: ترجمۀ عبدالمحمد آیتی

این کتاب ترجمۀ فارسی صحیفۀ سجادیه به قلم عبدالمحمد آیتی است. در مقدمۀ اين اثر چنين آمده است:
«صحيفۀ سجاديه جامع‌ترين و وثيق‌ترين اثر ماندگار و پايدار است، اما تنظيم آن در قالب و قوارۀ دعا و گفت‌وگو با خداوند در روزگار ستم و بيداد «اموی ـ مروانی» است؛ كتابی به ظاهر دعا و به باطن هم دعا و هم منبع استناد در شناخت دين و هم متن متقن علمی، فلسفی و عرفانی، سياسی و اجتماعی، اخلاقی و اعتقادی.»
اين ويرايش از صحيفۀ سجاديه در پنجاه و چهار نيايش تنظيم شده است و حمد و ثنای خدای عزوجل، درود بر محمد رسول‌الله (ص)، درود بر حاملان عرش و هر ملک مقرب، دعای آن حضرت به هنگام پگاه و شامگاه، اشتياق به طلب مغفرت از خدای جل‌جلاله، التجا به خدای تعالی، طلب حاجت از خدای متعال، دعای آن حضرت به هنگام بيماری، دعای آن حضرت در حق پدر و مادرش و … برخی از عناوين نيايش‌های اين ترجمه از صحيفۀ سجاديه است.
يكی از ويژگی‌های ترجمۀ آيتی از اين كتاب ارزشمند، ادبی‌بودن آن است و مترجم سعی كرده در جای‌جای اين كتاب نثری روان را به كار برد:
«حمد خداوندی را كه سيرت‌ها و صورت‌های پسنديده را برای ما برگزيد و روزی‌های خوش و نيكو را به ما ارزانی داشت. چندان كه به قدرت او هر آفريده فرمانبردار ماست و به عزت او در ربقۀ طاعت ما.»

توضیحات تکمیلی

مترجم

عبدالمحمد آیتی

محل نشر

تهران

ناشر

سروش

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

380

فیپا

صحیفۀ سجادیه: ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، تهران، سروش، 1380، 380 صفحه.