دایره‌ المعارف‌ نقاشی‌ ایران‌

نقاشی ایرانی[منبع‌ الکترونیکی‌]

نرم افزار «دائره المعارف نقاشی ایران»، نرم افزاری چند رسانه‌ای است که حاوی بیش از هزار اثر از نقاشان ایرانی و مکاتب نقاشی ایران است. تصاویر همراه با موسیقی متن بوده و نیز شامل زندگینامه استادان برجسته این هنر با شرحی از آثارشان است. در این اثر نقاشی ایران به سه دوره ، سنتی، کلاسیک و مدرن تقسیم شده است. نقاشی سنتی شامل سه بخش: پشت شیشه و قهوه خانه‌ای ؛ نقاشی کلاسیک شامل: ناتورالیسم، رئالیسم، پُرتره و نقاشی مدرن شامل: انتزاعی، آبستره، سمبولیسم و فیگوراتیو و .. .

مکاتب نقاشی و نگارگران معاصر ایران در نرم افزار دائره المعارف نقاشی ایران معرفی شده‌اند. مکاتب نقاشی ایرانی شامل: مکتب اصفهان، بغداد، مغولی، هِرات، بخارا، قزوین، تبریز، تیموریان، شیراز و دورۀ قاجار است. نقاشی کلاسیک که بنیانگذار آن استاد کمال الملک بوده است، پس از تقسیم های ذکر شده، با معرفی آثار آمده است. در نقاشی مدرن نقاشان به دو صورت آزاد و انقلاب مفاهیم خود را به تصویر کشیده‌اند. درضمن آثار ارائه شده، تاریخ هر اثر بر حسب هجری شمسی گاه شماری شده است.

نرم افزار دائره المعارف نقاشی ایران در Win94T  بصورت خودکار از روی دیسک دائره المعارف نقاشی ایران قابل اجراست.

توضیحات تکمیلی

محل نشر

تهران

ناشر

نمایه‌ سیستم‌

تاریخ نشر

1378

فیپا

دایره‌ المعارف‌ نقاشی‌ ایران‌ [منبع‌ الکترونیکی‌]، تهران‌، نمایه‌ سیستم‌، ۱۳۷۸.