المفسرون حياتهم و منهجهم

310,000 تومان

ناموجود

فضای علمی و پژوهشی و معرفتی در گسترۀ فرهنگ اسلامی در بخش‌های مختلف علوم اسلامی، آفریده و مخلوق قرآن کریم است. در این میان، علم تفسیر از گرانبهاترین دانش‌های اسلامی و عرصۀ شناخت تعالیم نظری و عملی اسلام است و پدیدآمدن حوزۀ فرهنگی و کوشش‌های معرفتی در قلمرو تعالیم قرآن با تحقق‌یافتن کتاب‌های تفسیری همراه بوده است و همین آثار تفسیری از عوامل اصلی پی‌ریزی ارکان عمدۀ فرهنگ اسلامی و به‌مثابۀ یکی از بنیادی‌ترین حرکت‌های اجتماعی دانشوران مسلمان در قلمرو فرهنگ اسلامی بوده است.
کتاب المفسرون حياتهم و منهجهم، به زبان عربی، به معرفی اجمالی تفاسیر چاپ‌شده در میان مذاهب مختلف اسلامی در سه جلد اختصاص یافته است. شیوۀ ترتیب و چینش تفاسیر، معجمی و بر اساس نام تفاسیر انجام یافته است. در کتاب، هدف تنها معرفی و مقایسۀ تفاسیر مورد نظر بوده است، از این رو از موضع‌گیری جانبدارانه دربارۀ روش و دیدگاه فکری مفسر پرهیز شده است.
پیش از ورود به معرفی تفاسیر، مقدمه‌ای در توضیح اصطلاحات دانش تفسیر و مفسرین فراهم آمده و در این مقدمه شرحی کوتاه از معنای اصطلاح و سیر و تطور آن و فرق آن اصطلاح و عناوین مشابه به منظور پیشگیری از اشتباه خواننده و نیز توضیحات جنبی آورده شده است. ترتیب مباحث کتاب بدین‌قرار است: نام کتاب و مؤلف و تاریخ تولد و فوت و مذهب مؤلف، زبان تألیف و تعداد مجلدات تفسیر، مشخصات چاپ کتاب، زندگی و آثار علمی مؤلف، معرفی کلی تفسیر، و توضیح و تفصیل دربارۀ روش تفسیری مؤلف.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمدعلی ایازی

محل نشر

تهران

ناشر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ نشر

1373

تعداد جلد

3

تعداد صفحه

2010

فیپا

ايازی، محمدعلی، المفسرون حياتهم و منهجهم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1373، 3 جلد، جلد اول 502 و جلد دوم 996 و جلد سوم 512 صفحه.