کلام‌ فلسفی‌ (مجموعه‌ مقالات‌)

50,000 تومان

ناموجود

کتاب کلام فلسفی مجموعه‌ای از مقالات است دربارۀ این موضوعات: آيا اعتقاد به خدا معقول است؟، ابطال‌پذيری و اثبات‌پذیری گزاره‌های دينی، مسئلۀ شر، شر و قدرت مطلق، سازگاری یا ناسازگاری علم مطلق خداوند و اختيار انسان، فلسفۀ دين و … .
كلام فلسفی فصل مشترك علم كلام و فلسفه است. به بيان دقيق‌تر، معرفتی است كه با استفاده از روش فلسفی، در تبيين، تحكيم و دفاع از يك دستگاه اعتقادات دينی خاص می‌كوشد. بنابراين، كلام فلسفی، از حيث روش به قلمرو فلسفه تعلق دارد و از حيث غايت به قلمرو علم كلام و تمام مقالات اين مجموعه در قلمرو كلام فلسفی است. اين مقالات كه غالبا از مقالات مهم و بحث‌انگيز در حوزۀ كلام جديد محسوب می‌شوند، عمدتا به سنت فلسفه‌های تحليلی متعلق‌اند.
التزام به روش‌های تحليلی و بهره‌جويی از دستاوردهای منطق جديد، خصيصۀ مشترك غالب مقالات اين مجموعه است. اگرچه اين خصيصه به دقت و وضوح مباحث مطرح شده در اين مقالات می‌افزايد، اما چه‌بسا در پاره‌ای مواضع درک مطالب را بر خوانندۀ فارسی‌زبان كه چندان در سنت فلسفه‌های تحليلی جديد آموخته و پرورده نشده است، دشوار نمايد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

الوین‌ پلنتینجا و دیگران‌

مترجم

ابراهیم‌ سلطانی، احمد نراقی

محل نشر

تهران

ناشر

صراط

تاریخ نشر

1384

تعداد صفحه

329

فیپا

الوین‌ پلنتینجا و دیگران‌، کلام‌ فلسفی‌ (مجموعه‌ مقالات‌)، ترجمۀ ‌ابراهیم‌ سلطانی و احمد نراقی، تهران، صراط، ۱۳۸۴، ۳۲۹ صفحه.