نگرشهای نوین در فلسفه

85,000 تومان

book-preview

 

کتاب، حاوی چهار مقاله است که در آن عمدتا آراء و نظریات جدید در شاخه های مختلف فلسفی و تحولات اخیر در رویکردهای مختلف بررسی شده است.
در مقالۀ نخست با عنوان “معرفت شناسی” از “ای.سی.گری لینگ” به دیدگاه های فلسفی دکارت تا کانت اشاره شده و دربارۀ اخلاق، فلسفۀ علم، فلسفۀ ریاضی تا فلسفۀ تاریخ مطالبی بیان گردیده است. مقالۀ دوم با عنوان “فلسفۀ دین” از “چارلز تالیافرو” است. در این مقاله با نگاهی گذرا به وضعیت کنونی فلسفۀ دین مقولۀ اعتقادات دینی و نحوه دینی زندگی، صفات خداوند و دلایل وجود خداوند بحث و بررسی می شود. در مقالۀ سوم “جان اسکروپسکی” در باب “فلسفۀ اخلاق” مباحثی دربارۀ نظریۀ اخلاقی سودگرایی، عقل گرایی و انتظارات انسان جدید از اخلاق را تشریح می کند. “فلسفۀ تحلیلی” از “جان.آر.سرل” مقالۀ پایانی کتاب است که عمدتاً به شرح نظریۀ علی دلالت، نظریه قصدگرایانۀ معنا، دیدگاه های ویتگنشتاین و تحولات فلسفۀ تحلیلی در پنجاه سال اخیر، اختصاص می یابد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ای.سی.گری لینگ و دیگران

مترجم

محمد سعیدی مهر و دیگران

محل نشر

قم

ناشر

مؤسسۀ فرهنگی طه و دانشگاه قم

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

272

فیپا

گری لینگ، ای.سی. و دیگران، نگرشهای نوین در فلسفه، ترجمۀ محمد سعیدی مهر و دیگران، مؤسسه فرهنگی طه و دانشگاه قم، 1380، 272 صفحه.