مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین

170,000 تومان

book-preview

بررسی جامعه شناختی مناسبات دین و دولت در ایران اسلامی

کتاب مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین مطالعه ای است که همراه با اَجوای نظری و ضرورت های اجتماعی روز، به بررسی جامعه شناختی مناسبات دین و دولت در ایران اسلامی پرداخته است. گرچه تحقیق، هم به لحاظ موضوعی – «مشروعیت» و «اقتدار» – و هم از جنبه مکانی – «ایران» – و هم از نظر دامنه زمانی – «ورود اسلام تا انقلاب مشروطه» – خود را محدود کرده است؛ اما با این حال یک پژوهش «پهن دامنه» محسوب می شود. چرا که به جهت قلت تحقیقات جامعه شناسانه در این موضوع و تازگی نسبی این مباحث برای جامعه علمی ما، گریزی از ورود به مقدمات مسئله و طرح ولو اجمالی مفروضات پایه ای آن نبوده است.
این مطالعه تنها یک پژوهش مقدماتی و در حد طرح مسئله است و جای امیدواری است که بتوان چشم انداز و نگاه جدیدی را برای جستجوگر این علم گشوده و عناصر تازه ای را به منظومه متغیرهای مفهومی این حوزه بیافزود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علی رضا ش‍ج‍اعی‌ زن‍د

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان

تاریخ نشر

1376

تعداد صفحه

224

فیپا

شجاعی زند، علی رضا، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین (بررسی جامعه شناختی مناسبات دین و دولت در ایران اسلامی)، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، 1376، 224 صفحه.