دین‌ و فلسفه‌ از نگاه‌ ابن‌ رشد

35,000 تومان

 با مروری‌ به‌ نظریه‌ های‌ فیلسوفان‌ مسلمان‌ از کندی‌ تا ابن‌ رشد بر اساس‌ تلفیق‌، استقلال‌، توفیق

بخش‌ سوم‌ این‌ کتاب‌ از کتاب‌ “فصل‌ المقال‌ فی‌ ما بین‌ الحکمه‌ و الشریعه‌ من‌ الاتصال‌” اثر ابن‌ رشد است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

صادق آئینه‌ وند

محل نشر

تهران

ناشر

نی

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

199

فیپا

آئینه‌ وند، صادق، دین‌ و فلسفه‌ از نگاه‌ ابن‌ رشد با مروری‌ به‌ نظریه‌ های‌ فیلسوفان‌ مسلمان‌ ازکندی‌ تا ابن‌ رشد براساس‌ تلفیق‌، استقلال‌، توفیق، تهران‌، نشر نی‌، ۱۳۸۵، ۱۹۹صفحه.