دین‌ و ساختار اجتماعی‌: مقالاتی‌ در جامعه‌ شناسی‌ دین‌

60,000 تومان

book-preview

 

از مهمترین ویژگیهای این کتاب، غنای نظری و تحلیلی آن است که از طرح مباحث مقدماتی اندکی فراتر رفته و خواننده را با برخی از مهمترین نظریه ها و مباحث جامعه شناسی دین و اندیشه بزرگان این رشته آشنا می سازد. مترجمان برآنند که این مجموعه را می بایست یکی از دهها اثری در نظر گرفت که به تدریج لازم است از ادبیات غنی جامعه شناسی دین به فارسی ترجمه شوند. مقوله های عمده مورد بحث این کتاب را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: تعریف مفهوم دین، دنیوی شدن، نقش دین در تکوین قشربندی اجتماعی، رویکرد نومارکسیستها به دین، سنخ شناسی سازمانهای دینی و نقش دین در توسعه اقتصادی – اجتماعی جوامع.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

کنت‌ تامسون‌ و دیگران‌

مترجم

علی‌ بهرامپور و حسن‌ محدثی

محل نشر

تهران

ناشر

کویر

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

175

فیپا

کنت‌ تامسون‌ و دیگران‌، دین‌ و ساختار اجتماعی‌ (مقالاتی‌ در جامعه‌ شناسی‌ دین‌)، ترجمه‌ علی‌ بهرامپور و حسن‌ محدثی، تهران، کویر،۱۳۸۱، ۱۷۵ صفحه.