آینده ادیان

31,000 تومان

book-preview

 

پل تیلیخ فیلسوف و الهیدان اگزیستانسیالیست و پروتستان مذهب آلمانی تبار که بزرگترین مفسر مسیحیت در فرهنگ آمریکاست در چهار سخنرانی که در این کتاب گرد آمده اند و آخرین آن ها واپسین سخنرانی عمر پر ثمر اوست. در مقام توضیح و اثبات این مدعاست که آینده بشر از ساحت و منظر دینی عاری و خالی نیست. انسان متجدد امروز شدیداً نیازمند نگرشی تاریخی است که در عین اینکه پذیرای آینده است آرمان های واقعنگرانه ای داشته باشد. دین نیرویی است که می تواند چنین نگرش تاریخی ای عرضه کند. از این رو، دین هرگز از میان نخواهد رفت. نهایت آنکه این بدیل ناپذیری دین هم می تواند آدمی را به ژرفای دینی راستین هدایت کند و هم ممکن است او را به شبه دینهایی سوق دهد که آفریده های خود اویند و کما بیش دنیا زده اند. برای اینکه شق دوم پیش نیاید لازم است که دستگاه هایی که شأنشان تبین، دفاع و تبلیغ دین است برای حفظ هویّت حقیقی دین، به سنّت متوسل شوند و به جای آنکه در پی افزودن بر گستره نفوذ خود باشند بر ژرفای آن بیفزایند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

پل تیلیخ

مترجم

احمد رضا جلیلی

محل نشر

قم

ناشر

اعتماد

تاریخ نشر

1378

تعداد صفحه

156

فیپا

تیلیخ، پل، آینده ادیان، ترجمه احمد رضا جلیلی، قم، انتشارات اعتماد، سال 1378، 155 صفحه.