کتاب البرهان و کتاب الشرایط الیقین

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ابی نصر فارابی، به تحقیق ماجد فخری

محل نشر

بیروت

تعداد صفحه

104

فیپا

فارابی، ابی نصر، کتاب البرهان و کتاب الشرایط الیقین، به تحقیق ماجد فخری، 104 صفحه.