وحدت وجود: به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت

78,000 تومان

book-preview

وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اِکهارت

محیی الدین ابن عربی و مایستر اِکهارت، که این کتاب به گزارش، تحلیل، و مطالعه مقایسه ای (تطبیقی) آراء و نظراتشان می پردازد، دو عارف و نظریه پرداز اهل عرفان اند که، چون یکی از آنان مسلمانی پیرو سنت نبوی است و دیگری مسیحی ای پیرو کلیسای رومی، هر دو به فرهنگ عرفانی ادیان ابراهیمی متعلق اند. بنابراین، موارد اتفاق نظر و اشتراک قول آنان، در قیاس با وقتی که هر یک از این دو با یک عارف و نظریه پرداز عرفان هندویی، بودایی، یا چینی مقایسه شود، کم نیست. کتاب حاضر آراء و نظرات دو نظریه پرداز عرفان را، که به حوزه عرفان ادیان ابراهیمی تعلق دارند، شرح، تحلیل و مقایسه می‌کند و در نتیجه، به حوزه عرفان تطبیقی گام می‌نهد.

این کتاب در واقع رسالۀ دکتری آقای قاسم کاکایی است که اکنون استاد تمام در دانشکده الهیات دانشگاه شیراز است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

قاسم کاکایی

محل نشر

تهران

ناشر

هرمس

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

694

فیپا

کاکایی، قاسم، وحدت وجود (به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت)، تهران، انتشارات هرمس، 1393، 694 صفحه.