واقعیگری و هدف علم

250,000 تومان

book-preview

 

این کتاب، نخستین جلد از پینوشت سر کارل پوپر بر منطق اکتشاف علمی است که مدتهای دراز انتظار انتشار آن می رفت، و حدود بیست و پنج سال پیش نوشته شده و پیش از این هرگز به چاپ نرسیده بوده است. مشتمل است بر نگرشهای تازه و بسیار گسترده پوپر درباره استقراء و تحدید حدود و تایید، و نیز نظریه تمایل وی را درباره احتمال عرضه می کند. این کتاب همچنین دربردارنده ملاحظات تفصیلی و پاسخگویی به انتقادها و اعتراضاتی است که به نگرشهای پوپر در طول سالهایی که از انتشار منطق اکتشاف علمی گذشته، صورت گرفته است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

کارل ریموند پویر

مترجم

احمد آرام

محل نشر

تهران

ناشر

سروش

تاریخ نشر

1372

تعداد صفحه

435

فیپا

پویر، کارل ریموند، واقعیگری و هدف علم، ترجمه احمد آرام، تهران، انتشارات سروش، سال 1372، 435 صفحه.