مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین

300,000 تومان

book-preview

 

«مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین» کتابی است در فلسفه علم (علم شناسی) که خود از فروغ معرفت شناسی است. علم شناسی بر دو گونه است: پسینی و پیشینی. و علم شناسی پسینی نیز خود سه بخش دارد: یکی تحقیق تاریخی در مبادی غیر علمی علم. و دیگری بازسازی عقلانی تاریخ علم و تحلیل منطقی اجزاء و اندام های درونی آن، و سوم تبیین روانشناختی و جامعه شناختی رفتار جمعی عالمان. کتاب برت علم شناسی پسینی از نوع اول است. و مراد وی از «مابعدالطبیعی» جمیع مقدمات و عناصری است که خود از جنس علم تجربی نبوده اند اما در تکون و تکامل آن مدخلیت بسیار داشته اند. این کتاب، با آنکه بیش از شصت سال از تحریر نخستینش می گذرد، همچنان زنده و باطراوت است و در عرصه معرفت شناسی رقیب توانای چندانی نیافته است و ظهور آن در دوران اوج و رونق پوزیتیویسم در علم، حکایت از بینائی و دلیری مولف نقاد و بصیر آن دارد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ادوین آرتور برت

مترجم

عبدالکریم سروش

محل نشر

تهران

ناشر

انتشارات علمی و فرهنگی و موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ نشر

1369

تعداد صفحه

402

فیپا

برت، ادوین آرتور، مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی و موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، سال 1369، 402 صفحه.