فلسفه تحلیلی: مسائل و چشم اندازها

550,000 تومان

book-preview

 

برای ایرانیان که در میان بسیاری از ملل و اقوام به داشتن ذوق و فطانت فلسفی ممتازند و در پی اندازی بنای فلسفی یک نظام فلسفی ویژه سهمی اساسی ایفا کرده اند، آشنایی دقیق و نقادانه با فلسفه ی تحلیلی، خالی از فایده نخواهد بود و احیانا می تواند به فیلسوفان و متفکران این مرز و بوم در تألیف اندیشه های بدیع و کارساز کمک کند. آنچه که زمینه ساز تدوین این مجموعه مقالات شد، توجه به این نکته است که شمار زیادی از آرایی که در مخالفت و حتی احیانا در مواردی در دفاع از فلسفه ی تحلیلی ابراز می شود غیردقیق و مبتنی بر مفروضات نا صحیح است. مجموعه ی حاضر کوششی است در جهت معرفی “واقع نمایانه” فلسفه ی تحلیلی، به این امید که شناخت صحیح تر این جریان فکری بتواند به بهره گیری مؤثرتر از امکاناتی که درآن نهفته است، مدد رساند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علی پایا

محل نشر

تهران

ناشر

طرح نو

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

800

فیپا

پایا، علی، فلسفه تحلیلی (مسائل و چشم اندازها)، تهران، انتشارات طرح نو، سال 1382، 800 صفحه.