فلسفه امروزین علوم اجتماعی (با نگرش چند فرهنگی)

250,000 تومان

book-preview

 

کتاب فلسفه امروزین علوم اجتماعی، نگرش و رویکردی تازه به فلسفه علوم اجتماعی دارد، نگرش و رویکردی که حول محور تجربه سهیم بودن در جهانی شکل گرفته است که در آن افراد تفاوتهای زیادی با هم دارند. بهترین نام برای این نگرش «چندفرهنگی» است. فلسفه چندفرهنگی علوم اجتماعی سؤالهای تازه ای مطرح می کند و مفاهیم تازه ای را برای بررسی مسائل ذاتی در پژوهش درباره انسانها به کار می گیرد، همچنین این فلسفه سؤالها و مفاهیم قدیمی تر در فلسفه علوم اجتماعی را در پرتوی تازه قرار می دهد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

برایان فی

مترجم

خشایار دیهیمی

محل نشر

تهران

ناشر

طرح نو

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

456

فیپا

فی، برایان، فلسفه امروزین علوم اجتماعی (با نگرش چند فرهنگی)، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، انتشارات طرح نو، سال 1381، 456 صفحه.