شهر خدا

650,000 تومان

کتاب شهر خدا یکی از مهم ترین نوشته های کلاسیک در باب الهیات مسیحی است و این اثر که ۱۶ قرن پیش پدید آمده بر تفکر دینی، فلسفی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی مغرب زمین تاثیر ژرف و گسترده دارد.

جلدهای ۱-۵ درباره عدم لزوم پرستش خدایان برای منافع دنیوی، جلدهای ۶-۱۰ درباره لزوم پرستش خدایان برای منافع اخروی، جلدهای ۱۱-۱۴ درباره خاستگاه شهر خدا، جلدهای ۱۵-۱۸ درباره پیشرفت شهر خدا و جلدهای ۱۹-۲۲ درباره فرجام شهر خداست.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

آگوستین قدیس

مترجم

حسین توفیقی

محل نشر

تهران

ناشر

دانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ نشر

1391

تعداد جلد

22

فیپا

قدیس، آگوستین، شهر خدا، ترجمه حسین توفیقی، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1391، 22 جلد.