زندان اندیشه در حدیث نفس بهمنیار

50,000 تومان

در کتاب زندان اندیشه در حدیث نفس بهمنیار هفت نمط اول کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا نقد و بررسی شده است.
نویسنده توضیح می دهد که برای اینکه جوهر کلام این کتاب به آسانی به دست آید در این نقد نشان داده‌ است که برخلاف ادعای فلاسفۀ آن زمان در مباحث زیر استدلال‌های آنان درست نیست:
1. رد فرض جزء لایتغیر در ماده، 2. تناهی ابعاد عالم، 3. ترتیب نزول مخلوقات از باری‌تعالی تا ماده، معروف به قوس نزول در برابر قوس صعود از ماده تا باری‌تعالی، 4. ارتباط عقل افراد بشر در تعقل با عقل فعال که عقل دهم است، 5. تجرد نفس، 6. بقای نفس پس از مرگ.
به نوشتۀ وی اگر کسی در آن زمان مرعوب یا مجذوب استادان نبود و فراغتی و خلوتی برای اندیشۀ آزادی داشت به آسانی می‌توانست همۀ دلایل فلاسفه را در شش فصل یادشده رد کند، به همین دلیل است که وی نام زندان اندیشه در حدیث نفس بهمنیار را برای این کتاب برگزید.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

علیقلی بیانی

محل نشر

تهران

ناشر

شرکت سهامی انتشار

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

304

فیپا

بیانی، علیقلی، زندان اندیشه در حدیث نفس بهمنیار، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰، ۳۰۴ صفحه.