رساله ای درباره آزادی

250,000 تومان

book-preview

 

آزادی از دیرباز به صورت مقوله ای بحث انگیز مطرح بوده است. در تاریخی که جان استوارت میل رساله دربارۀ آزادی را منتشر کرد (1859)، جدال فکری بین کسانی که طرفدار آزادی بودند و کسانی که می‌کوشیدند فرد را محکوم قدرت اجتماع سازند به صورت بزرگترین مسئله و مناقشۀ سیاسی روز در آمده بود. مناقشه ای که تا به امروز هم بر فعالیتهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بسیاری از جوامع کنونی سایه افکنده است.

در این رساله نمی خواهیم از «آزادی اراده» که بدبختانه قطب مخالف نظریه ای است که به خطا «جبر و ضرورت فلسفی» نامیده شده است گفتگو کنیم. منظور از کلمه آزادی در اینجا آزادی مدنی یا آزادی اجتماعی است. در ضمن این رساله می خواهیم ماهیت و حدود قدرتی را که جامعه از روی حق می تواند درباره فرد اعمال کند مورد بررسی قرار دهیم.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

جان استوارت میل

مترجم

جواد شیخ الاسلامی

محل نشر

تهران

ناشر

علمی و فرهنگی

تاریخ نشر

چاپ چهارم سال 1375

تعداد صفحه

420

فیپا

میل، جان استوارت، رساله ای درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم سال 1375، 420 صفحه.