فلسفه اخلاق‌ در قرن‌ بیستم‌

110,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

بررسی فلسفی موضوعات اخلاقی و به تعبیر دیگر اخلاق فلسفی عمری طولانی دارد و همواره مورد توجه فیلسوفان و متفکران بوده است، اما توجه به مسائلی از قبیل تعریف و تحلیل مفاهیم اخلاقی، سرشت گزاره‌های اخلاقی، زبان اخلاق و کارکرد آن، رابطۀ علم و اخلاق، رابطۀ دین و اخلاق، منطق و معرفت‌شناسی اخلاق، که در حقیقت مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق را تشکیل می‌دهند کاری بیرون از حوزۀ علم اخلاق و متعلق به معرفت‌های درجۀ دوم است. فلسفۀ اخلاق به معنی بررسی مسائل مذکور گرچه به لحاظ تاریخی از علم اخلاق متأخر است اما به لحاظ منطقی بر آن مقدم است و در حقیقت فلسفۀ اخلاق، منطق علم اخلاق است.
کتاب فلسفۀ اخلاق‌ در قرن‌ بیستم‌ گزارشی تاریخی-تحلیلی از فلسفۀ اخلاق در شش دهۀ اول قرن بیستم است و تحولات عمده‌ای را که این علم در عرض شصت سال به خود دیده و فراز و نشیب‌هایی را که در این دوره از سر گذرانده است، در بر می‌گیرد. این دوره از سال 1903 میلادی که سال انتشار کتاب مبانی اخلاق مور است، آغاز و به سال 1960 که سال طبع اول این کتاب است، ختم می‌شود. مری وارنوک در سال 1977 تکمله‌ای به پایان کتاب افزوده و در آن کتاب‌شناسی توصیفی و مختصری از آثار قابل اعتنایی که در طی این هفده سال نگارش شده، به دست داده است. هم‌چنین در جای‌جای کتاب به تحلیل و نقد نظریات پرداخته و در بیشتر موارد کوشیده است محملی برای توجیه و دفاع از آن نظریات را به نقد خود ضمیمه کند. ویژگی دیگر این کتاب بررسی‌های تطبیقی و جمع‌بندی‌هایی است که نویسنده به اقتضای مقام عرضه کرده است.

توضیحات تکمیلی

مترجم

ابوالقاسم‌ فنایی

محل نشر

قم

ناشر

ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

376

فیپا

وارنوک، مری، فلسفۀ اخلاق‌ در قرن‌ بیستم‌، ترجمۀ ابوالقاسم‌ فنائی، قم، بوستان ‌کتاب‌ قم‌، ۱۳۸۰، ۳۷6 صفحه.