درآمدی‌ جدید به‌ فلسفه‌ اخلاق‌

180,000 تومان

book-preview

 

فلسفۀ اخلاق کتابی فوق العاده است که باعث می‌شود دانشجو به جای آن که فقط به مطالعه آراء فیلسوفان در باب موضوعات اخلاقی بپردازد خودش بیندیشد. این کتاب عقاید معقول و غیرجزمی‌ای را تقویت می‌کند که می‌تواند پاسخی برای پرسش‌های محوری فلسفه اخلاق باشد.     “رابرت ارینگتن”
کتابی که در انسجام و باریک بینی بی‌سابقه است. بهترین و مهم ترین درسنامه‌ای که من تا کنون درباره موضوعات بنیادی فلسفه اخلاق دیده‌ام.          “تامس گارسن”

فلسفۀ اخلاق دوازده فصل دارد. خواننده با مفاهیم نسبی نگری فرهنگی، شخصی‌انگاری، شهود‌باوری، عاطفه‌گرایی، توصیه‌گرایی و پیامدگرایی که هر کدام مبنایی و فلسفه‌ای برای داوری در باب اخلاقی بودن یا نبودن یک فعل ارائه می‌دهند آشنا می‌شود. فلسفۀ اخلاق درآمدی است به فلسفۀ اخلاق، موضوعی که دشوار و مناقشه برانگیز است. با خواندن و تأمل بر این کتاب حتما نمی‌توان به پاسخهای نهایی در این قلمرو رسید ولی می‌توان امیدوار بود که فهم ما از اخلاق بهتر می‌شود و به پاسخهایی قانع کننده‌تر و سنجیده‌تر دست می‌یابیم.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

هری‌ جی‌ گنسلر

مترجم

حمیده ‌بحرینی،‌ ویراستار مصطفی‌ ملکیان‌

محل نشر

تهران

ناشر

آسمان‌ خیال‌: نقد قلم‌

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

350

فیپا

گنسلر، هری‌ جی‌، درآمدی‌ جدید به‌ فلسفه‌ اخلاق‌، مترجم‌ حمیده ‌بحرینی،‌ ویراستار مصطفی‌ ملکیان‌، تهران، آسمان‌ خیال‌: نقد قلم‌، ۱۳۸۵، ۳۵۰ صفحه.