درآمدی‌ بر فلسفه‌ اخلاق‌ از دیدگاه‌ متفکران‌ مسلمان‌ معاصر ایران‌

120,000 تومان

book-preview

 بررسی‌ فلسفه‌ اخلاق‌ از دیدگاه‌ محمد حسین‌ طباطبائی‌، محمد تقی‌ جعفری‌، عبدالکریم‌ سروش‌، مهدی‌ حایری‌ یزدی‌، مرتضی‌ مطهری‌، مصباح‌ یزدی‌، جعفر سبحانی‌، مصطفی‌ ملکیان‌. یکی از شاخه های مهم فلسفی، فلسفه اخلاق است. این شاخه از فلسفه مدتهای مدیدی است که در غرب مورد عنایت و پژوهش جدی متفکران آن دیار بوده و هست. لیکن در ایران، از عمر این شاخه معرفتی فلسفی، بیش از چند دهه نمی گذرد. اما در همین عمر کوتاهی که فلسفه اخلاق در دیار ما سپری کرده است، متفکران و فلسفی اندیشان این دیار تأملات و اندوخته های قابل توجهی را در این عرصه به بازار اندیشه ارائه داده اند. نوشتاری که در پیش روی خواننده قرار دارد مجموعه تأملاتی است که بعنوان درآمد و مقدمه ای برای ورود به فلسفه اخلاق معاصر ایران، تألیف و تدوین شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

مسعود امید

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه‌ تحقیقاتی‌ علوم‌ اسلامی‌ – انسانی‌ دانشگاهها تبریز (سه‌ علامه‌)

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

369

فیپا

امید، مسعود، درآمدی‌ بر فلسفه‌ اخلاق‌ از دیدگاه‌ متفکران‌ مسلمان‌ معاصر ایران‌، نویسنده، تبریز، موسسه‌ تحقیقاتی‌ علوم‌ اسلامی‌ – انسانی‌ دانشگاهها تبریز(سه‌ علامه‌)، ۱۳۸۱، ۳۶۹ صفحه.