ملاحظات فلسفی در دین، علم و تفكر: بینش دینی و دید علمی

100,000 تومان

book-preview

 

این نوشته مشتمل بر سه بخش است: بینش دینی، دید علمی و تفکر فلسفی. بخشهای سه گانه با وجود مشابهت ترکیبی نامهایشان منظوری یکسره همسان ندارند. بینش دینی میگوید دین بینش است و این بینش را بر اساس پندار آفرینش از نیستی می اندیشد. دید علمی میگوید علم دید است و این دید را بر هستی مستقل طبیعت استوار میکند. تفکر فلسفی که بر خلاف طرح نخستین و به عللی قهری کتابی جداگانه خواهد شد، نه میگوید فقط فلسفه تفکر است و نه اینکه تفکر فقط فلسفی است بلکه فلسفه نوعی تفکر است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

آرامش دوستدار

محل نشر

تهران

ناشر

آگاه

تاریخ نشر

1359

تعداد صفحه

138

فیپا

دوستدار، آرامش، ملاحظات فلسفی در دین، علم و تفكر: بینش دینی و دید علمی، تهران، آگاه، 1359، 138 صفحه.