عرفان و فلسفه

115,000 تومان

book-preview

 

عرفان و فلسفه آخرین اثر مهم استیس است، او در سال ۱۹۶۷ درگذشت. عرفان و فلسفه کتابی است سهل و ممتنع، سهل از نظر نثر و شیوه نگارش و هم از این روی که چنین احوالی حصولش در نظر عارفان که استیس غالبا روایتگر آنان است، سهل است و ممتنع از نظر باریکی و بغرنجی موضوع که از نظر ناعارفان، به ویژه اذهان علم گرا و تجربه گرای امروزه، قبولش ممتنع می نماید. ما در عالم اسلام و ایران، میراث عرفانی ارجمندی داریم که معتقدان و منکران فراوانی داشته است و اعتلا و انحطاط نمایانی. ولی چیزی که کم داشته ایم نقادی میراث صوفیه، و یا از آن دشوارتر و مهم تر ارزیابی مقیاس حقیقت جویی عرفان و میزان حقیقت گویی عارفان است. عرفان و فلسفه استیس از این جهت نادر و مغتنم است و محک و مبنای درستی بدست می دهد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

والتر ترنس استیس

مترجم

بهاء الدین خرمشاهی

محل نشر

تهران

ناشر

سروش

تاریخ نشر

1361

تعداد صفحه

400

فیپا

استیس، والتر ترنس، عرفان و فلسفه، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران، سروش، 1361، 400 صفحه.