جنبش پدیدارشناسی: درآمدی تاریخی

مناسب‌ترین درآمدی كه بر پدیدارشناسی می‌توان نوشت درآمدی است كه سیر تطور و بالندگی واقعی آن را پی می‌گیرد. این اندیشه كه نظامی به نام پدیدارشناسی وجود دارد و در پاسخ به پرسش “پدیدارشناسی چیست؟” مجموعه‌ای منسجم از آموزه‌ها را می‌توان شرح داد، ناشی از بدفهمی است.
این پرسش گرچه موجه است، اما نمی‌توان به آن پاسخ داد، چون فرضی كه در بنیاد آن نهان است دلالت می‌كند بر وجود فلسفه‌ای واحد كه همۀ كسانی كه پدیدارشناس خوانده می‌شوند بر آن صحه می‌گذارند. درحالی‌كه این توهمی بیش نیست.
از این گذشته راه و رسم پدیدارشناسان بسیار فردی‌تر از آن است كه مكتبی سازمان‌یافته را تشكیل دهند. اما نشان‌دادن تصویر كامل‌تری از متفكران مهم این جنبش موجب تأمل دربارۀ وجوه اشتراكشان می‌گردد. این كتاب تلاش كرده تا خوانندگان عام آثار فلسفی از راه تاریخ تكوین جنبش پدیدارشناسی با این جنبش آشنا شوند.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

هربرت اسپیگلبرگ و کارل شومان

مترجم

مسعود علیا

محل نشر

تهران

ناشر

مینوی خرد

تاریخ نشر

1396

تعداد جلد

2

تعداد صفحه

1095

فیپا

هربرت اسپیگلبرگ و کارل شومان، جنبش پدیدارشناسی: درآمدی تاریخی، ترجمۀ مسعود علیا، تهران، مینوی خرد، 1396، 2 جلد، 1095 صفحه.