درآمدی بر معرفت شناسی

26,000 تومان

در این کتاب سعی شده است با تکیه بر مبانی محکم عقلی و برهانی و با استمداد از اندیشه های فیلسوفان مسلمان، مهم ترین و بنیادی ترین مباحث معرفت شناسی در سطحی مقدماتی و با نظمی منطقی ارائه شود.
کتاب حاضر در هشت فصل به صورت کتاب درسی به رشته تحریر درآمده است؛ به این صورت که در ابتدای هر فصل، اهداف اصلی آموزشی و انگیزشی مورد نظر بیان شده و در پایان هر فصل نیز افزون بر خلاصه مطالب فصل، پرسش هایی ناظر به مطالب آن طراحی و سپس مطالبی با عنوان برای پژوهش بیشتر معرفی شده است. هم چنین کوشش شده است در پایان هر فصل، منابعی ساده و آسان یاب برای مطالعه بیشتر در زمینه مطالب آن فصل معرفی شود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

غلامرضا فیاضی، گردآوری احمد حسین شریفی و مرتضی رضایی

محل نشر

قم

ناشر

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

200

فیپا

فیاضی، غلامرضا، درآمدی بر معرفت شناسی، گردآوری احمد حسین شریفی و مرتضی رضایی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1393، 200 صفحه.

شابک

9644112709