درباره معنای زندگی

35,000 تومان

موجود

مقیاس ها، شاخص ها و مطالعات انجام شده

در کتاب درباره معنای زندگی به منظور پاسخگویی به ابهامات انسان در مورد «معنای زندگی»، دیدگاه برخی صاحبنظران پیرامون ارزشمند بودن زندگی ذیل چهار فصل بیان گردیده‌ است.
در نخستین فصل مقولۀ «معنویت» در میان بیماران روحی بررسی شده و ضمن آن اصطلاحاتی همچون دین باوری، دین ورزی، ‌خودشکوفایی، خوشبختی معنوی و غیره تشریح شده‌ است. در ادامه هم به سؤالات مختلفی در خصوص ماهیت انسان، ارزش‌های زندگی، اعتقاد به حیات پس از مرگ و نقش آن در معنا بخشیدن به زندگی و جهان‌بینی انسان پاسخ داده‌شده؛ سپس طبق نتایج اخیر تحقیقات روان‌شناسی بر هدفدار بودن زندگی تأکید شده‌است.
در فصل پایانی کتاب نیز دیدگاه نویسنده تحت عنوان «زیست بوم و زمین» بررسی شده است، با این توضیح که به عقیدۀ او معنای زندگی در «متوجه کردن انسان به زمین» و معرفی او به عنوان اشرف مخلوقات است.

 

توضیحات تکمیلی

نویسنده

استن رو، کالین لیث

مترجم

محمد قلی پور، رضا دانشمندی

محل نشر

تهران

ناشر

مرندیز

تاریخ نشر

1387

تعداد صفحه

162

فیپا

رو، استن، لیث، کالین، درباره معنای زندگی (مقیاس ها، شاخص ها و مطالعات انجام شده)، ترجمه محمد قلی پور و رضا دانشمندی، تهران، مرندیز، 1387، 162 صفحه.