تعالیم‌ کنفوسیوس‌ “مکالمات‌” (گلچین‌ ادبیات‌ عرفانی‌)

75,000 تومان

book-preview

 

به سختی می توان به فیلسوف و اندیشمندی فکر کرد که در تاریخ و تمدن غرب، از جایگاهی به اهمیت و مقامی که کنفوسیوس در چین داشته است، برخوردار بوده باشد. تا زمان سقوط امپراطوری چین در سال ۱۹۱۱، کسب دانش کامل و عمیق از افکار و نظریات این متفکر بزرگ مانند انجام دادن خدمت نظام وظیفه بود. شهرت او در غرب کنفوسیوس و در چین کونگ- فو- تسو یا استاد فونگ است. در این اثر ما با “گلچین ادبی” یعنی متنی که با گفته های کوتاه که بیش از ده تا پانزده سطر نباشد، مواجه هستیم.

توضیحات تکمیلی

مترجم

ترجمه‌ متن‌ چینی‌ به ‌انگلیسی‌ دکتر آرتور ویلی‌، ترجمه‌ متن‌ چینی‌ به‌ فرانسوی‌ پی‌ یر ریکمنز، ترجمه‌ فارسی فریده‌ مهدوی‌ دامغانی‌

محل نشر

تهران

ناشر

تیر

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

240

فیپا

تعالیم‌ کنفوسیوس‌ "مکالمات‌" (گلچین‌ ادبیات‌ عرفانی‌)، ترجمه‌ متن‌ چینی‌ به ‌انگلیسی‌ دکتر آرتور ویلی‌، ترجمه‌ متن‌ چینی‌ به‌ فرانسوی‌ پی‌ یر ریکمنز، ترجمه‌ فارسی فریده‌ مهدوی‌ دامغانی‌، تهران‌، نشر ت