گ‍زی‍ده‌ در اخ‍لاق‌ و ت‍ص‍وف‌

190,000 تومان

book-preview

 

این کتاب عزیز از غنایم گرانبهای زبان فارسی است. کتابی است در تصّوف به منتهای فصاحت و شیرینی، تألیف خواجه فقید زاهد ابونصر طاهر بن محمد خانقاهی. از سبک انشای کتاب پیداست که لااقل از قرن ششم هجری است.                “سعید نفیسی”

 

 

توضیحات تکمیلی

نویسنده

اب‍ون‍ص‍ر طاه‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ال‍خ‍ان‍ق‍اهی، ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار

محل نشر

تهران

ناشر

علمی و فرهنگی

تاریخ نشر

1374

تعداد صفحه

300

فیپا

طاه‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ال‍خ‍ان‍ق‍اهی، اب‍ون‍ص‍ر، گ‍زی‍ده‌ در اخ‍لاق‌ و ت‍ص‍وف‌، ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ای‍رج‌ اف‍ش‍ار، ت‍ه‍ران‌، ع‍ل‍می‌ و ف‍ره‍ن‍گی‌، ۱۳۷۴، 300 صفحه.