ن‍ف‍ح‍ه‌ ال‍روح‌ و ت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍ف‍ت‍وح‌

80,000 تومان

book-preview

 

تصوف اسلامی بر غم آرای عده ای از خاورشناسان و محقّقان از صمیم وحی برخاسته است، و نیز مبیّن غایت محبوب و مقصود مطلوب وحی می باشد. آنان که در آثار ارزشمند صوفیان و عارفان پاک باخته ی تصوف غور کرده اند و تأمّل، نیک می دانند که اوّلین عارف کامل حضرت محمد، صلّی الله علیه وسلّم، است که با وحی و آونده ی وحی در هنگام رسالت در آمیخته بود، و بعد او علی بن ابی طالب، علیه السّلام، در نظرعارف صوفی بطن عرفان و تصوف و روح فتوّت است که در هنگام ولایت پیوسته با مبلغ بزرگوار وحی همراز و همنوا بود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

م‍وی‍دال‍دی‍ن ج‍ن‍دی، ب‍ا ت‍ص‍حیح‌ و ت‍ع‍لی‍ق ‌ن‍جیب‌ م‍ایل‌ ه‍روی‌

محل نشر

تهران

ناشر

م‍ولی‌

تاریخ نشر

1362

تعداد صفحه

239

فیپا

ج‍ن‍دی، م‍وی‍د ال‍دی‍ن، ن‍ف‍ح‍ه‌ ال‍روح‌ و ت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍ف‍ت‍وح‌، ب‍ا ت‍ص‍حیح‌ و ت‍ع‍لی‍ق ‌ن‍جیب‌ م‍ایل‌ ه‍روی‌، ت‍ه‍ران‌، م‍ولی‌، ۱۳۶۲، ۲۳۹ صفحه.