لقاء الله تعالی

70,000 تومان

رسالۀ لقاء الله يكی از سه كتاب موجود آية الله ميرزا جواد ملكی تبريزی (ره) است. دو كتاب ديگر ايشان اسرار الصلاة و المراقبات است و می‌توان گفت اين چند كتاب مكمل یکديگر هستند. مؤلف در لقاء الله تعالی خواننده را با شروع در سفر روحانی آشنا می‌کند و اهميت آن را يادآور می‌شود. در كتاب اسرار الصلاة خواننده را با نيرومندترين وسيله تعالی و معراج كه نماز باشد آشنا می‌كند و در كتاب سوم المراقبات او را به دوام مراقبت در تمامی دوران زندگی كه ورود به جايگاه سعادت ابدی می‌باشد.

در این اثر، در مقدمه درباره معنای لقاء الله و نظرات علمای شیعه درباره آن بحث شده است. نویسنده با بیان این نکته که در قرآن مجید و همچنین در تعبیرات انبیاء و ائمه علیه‌السّلام بیشتر از بیست مورد عبارت لقاء الله و نظر به خداوند وارد شده و، از سوی دیگر، هم در اخبار و روایات، در تنزیه حق، کلماتی وارد شده که ظاهرش تنزیه صِرف است از همه مراتب معرفت. ملکی تبریزی تصریح کرده که مذاق علمای شیعه در این باب مختلف است ولی به طور عمده دو نظر رایج بوده است:
۱. تنزیه صرف، یعنی حتی منتهای معرفت همان فهمیدن این نکته است که باید خداوند را فقط تنزیه کرد و آیات و اخباری که در معرفت و لقاء الله وارد شده را تاویل نمود؛ مثلا در تمام آیات و اخباری که عبارت لقاء الله به کار رفته به معنای مرگ و لقاء یا رسیدن به ثواب و عقاب تفسیر شده است.
۲. جمع بین تنزیه و تشبیه، به این صورت که اخباری دال بر تنزیه صرف را و اخبار دال بر تشبیه و اخبار دال بر امکان معرفت و وصول را با یکدیگر ملاحظه یا جمع کرد. یک وجه جمع چنین است: اخبار تنزیه صرف را حمل بر امکان معرفت از طریق رؤیت با چشم ظاهر کرد و بر این اعتقاد شد که معرفت کنه ذات اقدس الهی ممکن نیست و اخبار دال بر تشبیه و لقاء و وصول و معرفت را بر امکان معرفت اجمالی و معرفت اسماء و صفات الهی و تجلی مراتب ذات و اسماء و صفات حق تعالی، به آن میزان که برای ممکنات، حمل کرد.

این کتاب به زبان فارسی نوشته شده، ولی عبارات و جملات عربی و شبه عربی در آن بسیار است و خوانندۀ عادی در فهم جملات کمی با مشکل روبرو می‌شود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

میرزا جواد ملکی تبریزی، تصحیح و تحقیق محسن بیدارفر

محل نشر

قم

ناشر

بیدار

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

448

فیپا

ملکی تبریزی، میرزا جواد، لقاء الله تعالی، تصحیح و تحقیق محسن بیدارفر، قم، بیدار، 1388، 448 صفحه.

شابک

9789647155373