س‍ی‍اح‍ت‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ در س‍پ‍ه‍ر دی‍ن‌

90,000 تومان

book-preview

 

مقاله هایی که در این مجلد آمده در فاصله میان سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۲ نگاشته شده است و بیشتر آنها در مجلات مختلف انگلیسی زبان در ایران به چاپ رسیده است. بسیاری از مقالات پس از ترجمه در مجلاتی نظیر نقد و نظر و معرفت به چاپ رسیده است. مقصود از عنوان مجموعه حاضر آن نیست که مباحث مطرح شده در آن مهم ترین موضوعات اندیشه اسلامی است، بلکه تنها پرداختن به برخی از موضوعات مورد بحث در میان مسلمانان مورد نظر بوده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

م‍ح‍م‍د ل‍گ‍ن‍ه‍اوس‍ن

مترجم

ج‍م‍ع‍ی‌ از م‍ت‍رج‍م‍ان‌

محل نشر

تهران

ناشر

م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍رک‍زان‍ت‍ش‍ارات‌

تاریخ نشر

1384

تعداد صفحه

591

فیپا

ل‍گ‍ن‍ه‍اوس‍ن، م‍ح‍م‍د، س‍ی‍اح‍ت‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ در س‍پ‍ه‍ر دی‍ن‌، ترجمه ج‍م‍ع‍ی‌ ازم‍ت‍رج‍م‍ان‌، ق‍م‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍رک‍زان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۴، ۵۹