س‍فی‍نة ال‍ن‍ج‍اة

100,000 تومان

book-preview

 

ملا محمد طاهر قمی از مشاهیر علمای امامیه قرن یازدهم، آثار فراوان اخلاقی، کلامی، فقهی و حدیثی از خود بر جای گذاشت. وجهه او در شماری از آثارش، بیان باورهای دینی بر اساس تعالیم اهل بیت پیامبر(ص)، پیراستن دین از پیرایه ها و مقابله با بدعتها بوده که به تدریج به دست مخالفان یا ناآگاهان به مجموعه دین افزوده شده بود. او در “سفینة النجاة” راه رسیدن به معرفت خدا را می نمایاند، کلید تخلّق به اخلاق دینی را ارائه می دهد، مجملی از مسائل مطروحه در اصول اعتقادات شیعی را باز می گوید و به نقد برخی آراء مخالفان و صاحبان مکاتب فکری می پردازد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

م‍ح‍م‍د طاه‍ر قمی، ت‍ص‍حی‍ح‌ و ت‍ح‍قی‍ق‌ و ت‍ع‍لی‍ق‌ ح‍سی‍ن ‌درگ‍اهی‌ و ح‍س‍ن‌ طارمی راد

محل نشر

تهران

ناشر

نی‍ک‌ م‍ع‍ارف‌

تاریخ نشر

1373

تعداد صفحه

344

فیپا

ق‍می، م‍ح‍م‍د طاه‍ر، س‍فی‍نة ال‍ن‍ج‍اه‌، ت‍ص‍حی‍ح‌ و ت‍ح‍قی‍ق‌ و ت‍ع‍لی‍ق‌ ح‍سی‍ن ‌درگ‍اهی‌ و ح‍س‍ن‌ طارمی راد، ت‍ه‍ران‌، نی‍ک‌ م‍ع‍ارف‌، 1373، 344 صفحه.