سلوک الملوک

80,000 تومان

ناموجود

book-preview

 

این کتاب مشتمل بریک مقدمه به قلم مصحح، آقای محمد علی موحد، یک دیباچه و یک مقدمه به خامه مؤلف و پانزده باب است که هر یک به فصل هایی تقسیم می شود. انگیزه فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی فقیه، متکلم و مورخ اهل سنت از نگارش این کتاب راهنمایی و ارشاد عبیدالله خان ازبک به اقامه یک دولت اسلامی و تطبیق حکومت با موازین شرعی بوده است. خنجی در سلوک الملوک بر آن است که طرحی از یک دولت اسلامی ارائه دهد، دولتی که بر اساس موازین شرع سازمان یافته و حدود و وظایف و اختیارات کارگزاران آن بر وفق فتاوی دو مکتب فقهی حنفی و شافعی تبین شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

فضل الله بن روزبهان خنجی، با مقدمه و تصحیح محمد علی موحد

محل نشر

تهران

ناشر

خوارزمی

تاریخ نشر

1362

تعداد صفحه

516

فیپا

خنجی، فضل الله بن روزبهان، سلوک الملوک، با مقدمه و تصحیح محمد علی موحد، تهران، انتشارات خوارزمی، 1362، 518 صفحه.