اسرارنامه

85,000 تومان

book-preview

 

اسرارنامه یکی از مثنوی‌های مسلم‌السند فریدالدین عطار نیشابوری و احتمالا از جمله نخستین آثار او بوده است. مقدمه‌نویسی، تصحیح و تعلیقات این کتاب توسط محمد رضا شفیعی کدکنی نویسنده و شاعر معاصر ایران انجام شده است. این اثر مشتمل است بر 3305 بیت در 22 مقاله.
سه مقالۀ نخستین آن به ترتیب دربارۀ توحید و نعت رسول اکرم و فضائل خلفای راشدین است. از مقالۀ چهارم به بعد دربارۀ موضوعات گوناگون تصوف و شماری از اصطلاحات صوفیه مانند شوق و نکات صوفیانه مانند سر جان و تن و نکوهش نفس اماره سخن گفته شده است.
عطار در این مثنوی فلسفۀ مشایی و عقل استدلالی را نکوهش می‌کند و در عین حال در مقالۀ هشتم نکات فلسفی متعددی را از دیدگاه عرفانی بیان می‌کند. در این مقاله وی از مراتب موجودات سخن می گوید که به ترتیب عبارتند از: ارکان، معادن، نبات، حیوان، انسان، انبیا، محمد.
عطار معتقد است جهانی که ما با حواس خود ادراک می‌کنیم موهوم است. به عبارت دیگر ما فقط ظاهر اشیا را می‌بینیم و درک می‌کنیم، نه حقیقت و باطن آنها را و اگر حقیقت اشیا را می‌دیدیم درمی‌‎یافتیم که اصل همه آنها یک چیز است.
از مقالۀ نهم به بعد عطار به خصوص دربارۀ معاد و احوال آخرت سخن می‌گوید و تقریباً تا آخر کتاب سعی می‌کند یاد مرگ و مردن را در خواننده زنده کند و لذا این کتاب به لحاظ القای مرگ‌آگاهی در میان کتاب‌های صوفیانه کم‌نظیر و بی همتاست.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری، به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1394

تعداد صفحه

574

فیپا

عطار نیشابوری، محمد بن ابراهیم، اسرارنامه، به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن، ۱۳۹۴، 574 صفحه.

شابک

9789643722036