اخ‍لاق‌ در ش‍ش‌ دی‍ن‌ ج‍ه‍ان‌

175,000 تومان

book-preview

 

این کتاب با این اعتقاد به رشتۀ تحریر درآمده که عبور از مرزهای دین، زبان و نژاد، مردم را قادر می‌سازد که دریافت خود را از موضوعاتی که برای همه حائز اهمیت است، تعمیق بخشند. ما در عصری زندگی می‌کنیم که گروه‌های مختلف بسیار دغدغه‌ای جدی دربارۀ ارزش‌های انسانی دارند: چگونه باید زندگی کرد؟ چگونه باید با یکدیگر رفتار نمود؟ چگونه باید با دنیا برخورد کرد؟ این دلمشغولی‌ها را از جمله، سیاستمداران، پزشکان و آموزگاران مطرح می‌سازند و در مباحث میان پیروان ادیان مختلف نیز طرح می‌گردد. اغلب راسخ‌ترین و قاطع‌ترین پاسخ‌ها از سوی ادیان ارائه می‌گردد. ادیان از نقاط مختلفی آغاز می‌کنند و به زبان‌های متفاوتی به محاجه می‌پردازند، اما در کمال تعجب ارزش‌هایی را که بیان می‌دارند، اغلب مشترک است. هدف اصلی این کتاب آن است که اصول مسلم -باورها، تجربه‌ها و اعتقادات- شش دین جهان را، که در آنها این ارزش‌های مشترک جای گرفته، در دسترس خوانندگان قرار دهد.
سرفصل ها به دلایل مختلف انتخاب شده است. این انتخاب فرصت تدقیق دربارۀ موضوعات مهم ادیان را فراهم می‌آورد، اگرچه این اهمیت به اشکال و درجات متفاوتی باشد. به علاوه این عناوین، در گروه‌های حرفه‌ای و به نحوی در برنامۀ دروس مؤسسات آموزشی نیز گنجانده شده است. همواره دقت شده که قالب‌هایی مصنوعی بر مطالب مربوط به ادیان مختلف تحمیل نگردد. نویسندگان کتاب موظف بوده‌اند هرگاه کلمه یا اصطلاحی در دینی تداول ندارد و یا دربارۀ موضوعی خاص بحث مختصری وجود دارد، مراتب را گوشزد نمایند.
هر فصل مقدمه‌ای دارد که در آن با استفاده از اصطلاحات و نگرش همان دین، دغدغه‌های آن دین توضیح داده شده است. این قسمت از هر فصل، صحنه را برای ادامۀ بحث مهیا می‌سازد و بنابراین از ایجاد یک ساختار مشترک که موجب تحمیل قالبی مصنوعی به موضوعات می‌گردد، جلوگیری می‌کند.
فصل‌های مربوط به هر دین جداگانه، و به عنوان یک مطلب مستقل ولی کاملا منسجم ارائه شده است. این تلاشی است برای بررسی هر دین به زبان خود آن دین. هر دین با توضیح اینکه پیرو آن کیست و اقتدار، هنجارها و آرمان‌های آن شروع می‌شود. هیچ معنای خاصی نباید از ترتیب فعلی ادیان در کتاب حاضر استنباط شود. از نظر مؤلفان روش معقول آن بود که ادیان به اصطلاح هندی، شامل هندوئیسم، بودائیسم و سیکیسم، در یک دسته‌بندی به دنبال هم واقع شوند و به دنبال آنها یهودیت و مسیحیت و اسلام ذکر گردد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ورن‍ر م‍ن‍س‍ک‍ی‌ و دی‍گ‍ران‌

مترجم

م‍ح‍م‍دحس‍ی‍ن‌ وق‍ار

محل نشر

تهران

ناشر

اطلاعات‌

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

460

فیپا

ورن‍رم‍ن‍س‍ک‍ی‌ و دی‍گ‍ران‌، اخ‍لاق‌ در ش‍ش‌ دی‍ن‌ ج‍ه‍ان‌، ت‍رج‍م‍ۀ م‍ح‍م‍دحس‍ی‍ن‌ وق‍ار، ت‍ه‍ران‌، اطلاع‍ات‌، 1393، 460 صفحه.